Mitä on kiinnitettävä huomiota, kun palloventtiiliä käytetään putkistossa?

2021-05-05

Kaksi pääasiallista syytäPalloventtiilivaurioita ovat: ensinnäkin venttiilikytkin ei ole paikallaan; Toiseksi tiivistepinta on vaurioitunut.

On useita syitä, jotka vaikuttavatPalloventtiilikytkin ei ole paikallaan
1) Due to the structure of the Palloventtiili, the materials are easy to accumulate, and the materials are easy to accumulate in the valve cavity, bearing cavity, spring and valve cavity. Due to the structure of the Palloventtiili, the materials are difficult to deal with, and the purging will greatly affect the coating of the ball.
2) Usein avautuvien ja sulkeutuvien laitteiden sisäosatPalloventtiilija mekaaniset ominaisuudet muuttuvat.
3) Sylinterin lähtö on liian pieni riittävän vääntömomentin tuottamiseksi.
4) In the lock bucket valve, the longest phenomenon of Palloventtiili is pressure holding and jam, which is determined by the lock bucket valve in its process position, and the structure of Palloventtiili can not be avoided.
5) Metallisidoksen ilmiö johtuu pääasiassa valmistajien epäsuhtaista kovien pinnoitteiden valinnassa.
6) Kaavinvika, lähinnä johtuen valmistajasta kaapimen materiaalin valinnassa, ei valinnut oikeaa materiaalia, joten sen jäykkyys ei riitä, helppo muodostaa ja jousen valinta, jousen lujuus ei riitä.
7) Lukkokauhan korkean paineen muutoksen vuoksi täyteainetta on helppo vahingoittaa.
8) Lämpölaajeneminen ja kylmän supistuminen
Haitalle on useita syitäPalloventtiilitiivistyspinta
1) Metal bonding, metal bonding phenomenon in hard seal Palloventtiili damage can be said to be a great hero.
2) Korroosio.
3) Ryömintä.
4) Kuluminen.
5) Eroosio johtuenPalloventtiili in the process of use, corrosion, creep, friction is continuous, and the erosion of the Palloventtiili, friction is always a part of friction, small damage leads to the aggravation of erosion, eventually make the Palloventtiilikokonaan romutettu.