Varotoimet laippaläppäventtiilin asennuksessa

2021-07-24

1. Noudata tarkasti asennusvaiheita asennuksen aikana.

2.Tarkista putkisto ennen laippaläppäventtiilin asentamista varmistaaksesi, ettei putkistossa ole epäpuhtauksia, kuten hitsauskuonaa.

3. Manuaalinen avaus- ja sulkemisvastusperhosventtiilirunko on kohtalainen ja läppäventtiilin vääntömomentti vastaa valitun toimilaitteen vääntömomenttia.

4. Läppäventtiililiitännän laipan tekniset tiedot ovat tarkkoja ja putkenkiristimen laippa onperhosventtiililaippa standardi.

5. Kun venttiili on asennettu, laippaa ei saa hitsata kumiosien palovammojen välttämiseksi.

6.Avaa venttiili kokonaan, kiristä pultit jakoavaimella vinojärjestyksessä. Aluslevyjä ei tarvita. Älä kiristä pultteja liikaa estääksesi venttiilirenkaan vakavia muodonmuutoksia ja liiallista avaus- ja sulkemismomenttia.