Sähköisen luistiventtiilin toimintastandardi

2021-08-08

1.Tarkista ennen luistiventtiilin käynnistämistä, että kunkin osan pultit ovat tiukalla.
2.Kaikki täyttökupit ja öljyreiät on täytettävä voiteluöljyllä ja kaikkien veden tulo- ja poisto- sekä pakoputkien sulkuventtiilit on avattava.
3. Kun sulkuventtiili käynnistetään, höyrynsäätöventtiili on avattava asteittain, jotta venttiili käynnistyy asteittain.
4. Jos luistiventtiilin käynnistämisen jälkeen havaitaan toimintahäiriö, ajoneuvo on tarkastettava välittömästi syyn varalta ja toiminta voidaan aloittaa korjauksen jälkeen.
5. Kun luistiventtiili lakkaa toimimasta, sylinterin ylempi öljykuppi on suljettava.
6. Venttiili on pidettävä aina puhtaana, eikä venttiilin rungon päälle saa asettaa esineitä.

7. Kun venttiili on käytössä, täytä öljyaukko voiteluöljyllä puolen tunnin välein, ja höyrykammion öljykupissa tulee olla voiteluöljyä.