Yhden epäkeskisen läppäventtiilin vääntömomentti

2021-09-26

Yhden eksentrin vääntömomentin arvoPerhosventtiililasketaan normaalin lämpötilan ja puhtaan väliaineen perusteella.

Erityinen laskentamenetelmä on puolet yksittäisen epäkeskon neliöstäperhosventtiilihalkaisija x3,14 saa venttiililevyn alueen ja kertoo sen sitten paineella saadakseen staattisen paineen akseliin. Kerro kitkakertoimella, kerro akselin halkaisijalla ja jaa 1000 saadaksesi vääntömomentin.