Maakaasuputkien venttiilien kehityssuunta

2022-01-29

1. Kehityksen suuntamaakaasuputkien venttiilit

Jatkuvan innovaation kanssamaakaasuputkien venttiilit, vaikka perinteiset putkilinjaventtiilit jatkavat toimintaansa, monia venttiileitä, joilla on uudet rakenteet ja uudet toiminnot, sovelletaan vähitellen maakaasuputkiin.

Putkilinjan venttiilien tulevassa kehittämisessäputkilinjan palloventtiilitulee jatkossakin olemaan putkiventtiilien päävoima omilla etuineen; tulppaventtiiliä käytetään lisäsulkuventtiilinä maakaasuputkessa ja aseman ohjausjärjestelmässä. Erikoisventtiilit erityisvaatimuksia varten; litteitä venttiileitä käytetään pääasiassa raakaöljyn ja jalostetun öljyn ja maakaasun kuljetusputkissa, joiden paineet ylittävät CL900-2500Lb; ja pakkotiivistysventtiilejä käytetään erikoisventtiilinä. Käytetään yhä enemmän mittausjärjestelmissä, mittaus- ja kalibrointijärjestelmissä, moniputkisekoitusjärjestelmissä, säiliön eristämisessä ja usein käytetyissä järjestelmissä.2. Venttiilin suunnittelu ja valmistusominaisuudet

Viime vuosina uusien toiminnallisten materiaalien kehittämisen ja huippuluokan koneistus- ja valmistusteknologian jatkuvan parantamisen myötämaakaasuputkien venttiilitovat kehittyneet nopeasti. Kun tarkastellaan maailman venttiilisuunnittelutekniikkaa, se esittelee pääasiassa seuraavat ominaisuudet:

1) Venttiilin suunnittelu keskittyy enemmän ratkaisuihin tiettyihin sovelluksiin;

2) Tietokonesimuloinnin ja simulointitekniikan lisääminen venttiilisuunnittelussa;
3) Venttiilien suunnittelustandardit ovat tulossa tiukemmiksi ja tarkemmiksi;
4) Useat standardit, jotka mukautuvat turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun, hyväksyvät laajalti yleiset käyttäjät, ja niistä on vähitellen tulossa trendi.
5) Uusien materiaalien käyttö laajenee koko ajan;
6) Suunnittelustandardit kehittyvät nopean päivityksen ja jatkuvan jalostamisen suuntaan;
7) Useista uusista todentamistekniikoista on tulossa uusia keinoja ja menetelmiä venttiilien suunnittelussa
8) Useiden tieteenalojen integrointi on venttiilisuunnittelun tulevan kehityksen pääsuunta.


Venttiilien valmistus maailmanlaajuisesti esittelee pääasiassa seuraavat ominaisuudet:

1) Maailmanlaajuinen venttiiliteollisuuden ketjukuvio on muodostunut. Kiinasta on tullut korvaamaton jäsen maailmanlaajuisessa venttiilivalmistuskentässä.

2) Käytössä on suuri määrä nykyaikaisia ​​laitteita, ja venttiilien valmistustekniikan tasoa on parannettu;

3) Materiaalin pintakäsittelytekniikkaa käytetään laajalti;

4) Erilaisilla hitsaustekniikoilla on yhä tärkeämpi rooli venttiilien valmistuksessa;

5) Yksilöllisten erityistarpeiden markkinat muodostuvat vähitellen, ja ketterä tuotanto ja venttiilivalmistus erikoiskäyttöolosuhteisiin nousevat tulevaisuuden kehityssuuntaksi.